Regulamin Salonu Maniewski

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w Salonie Maniewski oraz odsprzedaży kosmetyków. Decydując się na zabieg Klient akceptuje poniższy Regulamin.

1. Salony Maniewski otwarte są od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 21:00 i w soboty w godzinach 9:00 – 18:00.

2. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie.
2.1. Salon Maniewski nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klienta z cennikiem.
2.2. Zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb Klienta, dlatego o szczegółowej cenie usługi Klient zostanie poinformowany przed rozpoczęciem usługi.

3. Zakup usługi w Salonie Maniewski jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia (po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem Salonu Maniewski), iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do wykonania usług oferowanych przez Salon, oraz że zapoznał się z cennikiem i z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Ewentualne konsekwencje Klient ponosi na własną odpowiedzialność.

4. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń pozabiegowych, zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu przez pracownika Salonu Maniewski. Tylko właściwa pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń pracownika Salonu Maniewski może gwarantować najlepsze rezultaty i efekty po wykonanej usłudze.

5. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, pracownik Salonu Maniewski ma prawo odmówić jego przeprowadzenia lub zmienić termin rezerwacji.

6. Przeciwwskazaniem do wykonania usługi są włosy w bardzo złym stanie oraz włosy przedłużane.

7. Promocje i rabaty nie łączą się.

8. Za przedmioty pozostawione na terenie Salonu Maniewski, Salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

9. Za usługi świadczone w Salonie Maniewski można płacić gotówką lub karta płatniczą.

10. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie, osobiście lub online. Na zarezerwowane wizyty należy zgłaszać się o wyznaczonej godzinie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu lub odmowa jego wykonania.

11. Klient umawiając się na wizytę w Salonie Maniewski zobowiązany jest podać swoje prawdziwe imię i nazwisko oraz aktualny numer telefonu. Podanie fałszywych danych skutkuje anulowaniem wizyty.

12. Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez Klientów przy rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Salon Maniewski, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

13. Salon może, po uprzednim poinformowaniu Klienta, odmówić wykonania usługi nieprawidłowo wybranej przez Klienta podczas rezerwacji online.

14. Wizyty niepotwierdzone do godziny 21:00 dnia poprzedzającego wizytę zostaną automatycznie anulowane.

15. Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia w celu potwierdzenia wyrażenia zgody lub odmowy świadczenia zabiegu

16. Na terenie Salonu Maniewski zakazane jest: palenie papierosów, zażywanie środków odurzających, wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, handel, akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie, korzystanie z urządzeń bez zgody personelu Salonu, wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

17. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z usług w Salonie Maniewski.

18. Reklamacje należy składać osobiście w Salonie gdzie została wykonana usługa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@maniewski.pl

19. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz opis przedmiotu reklamacji umożliwiający jej rozpatrzenie).

20. Salon Maniewski rozpatruje reklamacje w najszybszym możliwym terminie. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

21. Prosimy o przemyślane zakupy w sklepie stacjonarnym t.j. w salonach Maniewski. Nie przyjmujemy zwrotu ani nie dokonujemy wymiany zakupionych produktów.

22. Salon Maniewski zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera

Wpisz swój e-mail